Foutmelding

The answer you entered for the CAPTCHA was not correct.

Van bezit naar hergebruik, werkt dat?

Van bezit naar hergebruik, werkt dat?

Ronald Koedam van Mitsubishi sprak tijdens [Bouwgroothandel Bijeen] over ‘product as a service’. Bij Mitsubishi koopt de klant geen lift maar betaalt hij voor liftbewégingen. ‘Elevators as a service’, dus. Geen producten verkopen, maar prestaties? Ging dat erin bij de aanwezigen?

Koedam legt uit hoe Mitsubishi de transitie maakte naar een duurzame wereld van producent naar dienstverlener. “M-use (mobility use) is de lift die je niet koopt, maar gebruikt. Aan het eind van de cyclus demonteren we de lift en hergebruiken we de materialen. Dat kwam niet zomaar tot stand. Want minder primaire grondstoffen gebruiken betekent nog al wat. Toen we M-use ontwikkelden was de kern: we leven in een consumptiemaatschappij waarbij de omloopsnelheid van producten steeds hoger wordt. Producten met design for failure worden steeds vaker vervangen. Ze werken een hoge omloopsnelheid in de hand, omdat het voor veel producenten een verdienmodel is.

Dat zagen wij ook terug in de liftenbranche. Een lift van 1960 doet het goed, maar een lift uit 2000 moeten we vervangen. De omloopsnelheid ging omhoog. Wij wilden naar beneden gaan. M–use heeft een levensduurgarantie van veertig tot vijftig jaar. Dat is ongeveer gelijk aan de levensduur van een gebouw.”

Betere kwaliteit, lagere kosten

“Maar daar stopten we niet. Circulair treft kwaliteit. Wij doen een belofte: klanten hebben maximaal een technische storing per lift per jaar. Het gemiddelde is 2,7 storingen per jaar. Ook beloven wij dat onze liften op jaarbasis zeventig uur minder stilstand hebben. Elke lift krijgt een materiaalpaspoort in Madaster. Zo kunnen we grondstoffen altijd herleiden. Veel mensen voelen de noodzaak tot verandering niet, maar zijn vaak wel gevoelig voor kostenbesparing. Een ‘true value’ analyse door KPMG liet zien dat M-use gemiddeld 15.000 euro over de levensduur van een lift oplevert. Klanten hoeven geen initiële investering te doen. Dat was bij onze start nog wel lastig. Er was geen bank bereid om mee te werken. Die zagen ons concept als lease waardoor het niet aan de gestelde criteria voldeed. Vijf jaar verder staan banken er eindelijk voor open. Gelukkig konden we het als bedrijf dragen, waardoor we M-use toch konden lanceren. Wij werken met prestatiecontracten en KPI’s, zoals geen storing en geen geluidsoverlast. Een overschrijding levert de klant korting op. Er is sprake van pay per use gebaseerd op vooraf bepaalde liftsimulaties. Verandert het gebruik, dan kunnen de wijzingen leiden tot aanpassing van de jaarlijkse vergoeding. Mitsubishi blijft eigenaar waardoor de klant een constant kostenplaatje heeft.”

Circulariteit implementeren

Er zijn verschillende dingen die je kunt doen in het kader van circulariteit. Denk bijvoorbeeld aan het optimaliseren van de levensduur van middelen en deze efficiënter inzetten. Een printplaat uit een kantoor kan wellicht nog jaren mee in een woongebouw. Op die manier besparen we een nieuwe printplaat en wordt de levensduur verlengd.

Het gebruik van data kan helpen om op de hoogst haalbare onderdelen je winst te pakken.

Winstgevend

Het klinkt allemaal prachtig. Maar levert het ook wat op? “Zeker. M-use is tweeënhalf jaar op de markt. Maar liefst twee derde van onze omzet realiseren we op dit product. Is er nog iemand die wil zeggen dat de wereld niet aan het veranderen is? Ik geloof het niet! De bouwmaterialengroothandel heeft een unieke rol als spin in het web en kan integraliteit brengen tussen allerlei partijen die versnipperd in de markt zitten. Kennis delen is ook circulair. Accepteer dat je niet alles zelf hoeft te doen. Wees open en kwetsbaar.”

Nadelen

Zijn er dan helemaal geen nadelen? “Jawel hoor. Een nadeel van een product als M-use voor sommige mensen is dat ze iets niet meer in eigendom krijgen”, licht Koedam toe. “Mensen willen sparen voor iets, het kopen en hebben. Dat gedachtengoed moet je loslaten. We leven in een wereld met een hoge prijsdruk. Ook wij kennen de bestekken waardoor je concurreert daar waar je niet thuishoort. Dat gaf veel druk. Door een ander exploitatiemodel te kiezen, namen we die druk weg. En ja, dat betekent dat je af en toe creatief moet zijn met hoe je wet- en regelgeving met elkaar oppakt. Je ziet dat wet- en regelgeving achterloopt bij dit soort veranderingen.”

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief