Foutmelding

The answer you entered for the CAPTCHA was not correct.

Heijmans: meer kwaliteit met minder leveranciers

Heijmans: meer kwaliteit met minder leveranciers

Net als veel andere grote bouwbedrijven besteedt Heijmans veel van haar werkzaamheden uit aan leveranciers, onderaannemers en specialistische partners. Ruim zeventig procent van de totale omzet wordt ingekocht. Dan loont het de moeite om continu te zoeken naar manieren om het inkoopproces te verbeteren. Onder de noemer ‘meer met minder’ werkt Heijmans aan het terugdringen van het aantal leveranciers. Met als doel: meer samenwerking en kwaliteit, minder (faal)kosten en vereenvoudiging van de administratieve afwikkeling. 

Leonie Pijnenburg is Senior Clustercoördinator Procurement bij Heijmans: “We zitten midden in het evaluatieproces om tot voorkeursleveranciers te komen. Het is leuk, maar tegelijk pittig werk. Samen met de vakinhoudelijk betrokkenen discussiëren we over welke partijen wel of niet in aanmerking komen om voorkeursleverancier te worden. Daarbij kijken we naar tal van variabelen: referenties, kennis, ervaring, prestaties op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en financiële kenmerken, zoals omzet en solvabiliteit.”  

Intensiever samenwerken
Het werken met voorkeursleveranciers maakt de administratieve afwikkeling een stuk eenvoudiger. De winst zit ‘m echter niet alleen in de administratieve besparing. Pijnenburg: “Door met minder partijen te werken, kunnen we betere condities afspreken, omdat leveranciers en onderaannemers meer omzet kunnen realiseren bij Heijmans. Doordat Heijmans intensiever samenwerkt met minder verschillende partijen, kunnen processen op elkaar afgestemd worden, zowel op projectniveau als in het administratieve proces. Dat levert veel voordelen op.” 
“We hanteren een ‘voorkeursleverancier-tenzij’ beleid. Je ziet dat we in ons bedrijf nog niet overal met strategische partners werken. Dat is misschien ook niet overal nodig. Het is geen kwestie van ‘one-size-fits-all’, maar bij elk project moet in ieder geval over de te volgen koers worden nagedacht. Waar mogelijk trekken we in ons bedrijf de werkwijze en afspraken gelijk om zo de voordelen voor Heijmans te benutten. Soms gaan we voor de laagste prijs, maar steeds vaker spelen andere zaken een belangrijke rol.”

Regierol voor bouwbedrijven
Esther Donders (foto) is Procurement Director van Heijmans en zit dagelijks aan tafel met toeleveranciers, waaronder bouwgroothandels. Ze ziet dat bouwbedrijven steeds vaker als regisseur opereren en zich van vanuit die rol meer en meer richten op planning en coördinatie van het realisatieproces: “De voorbereiding wordt steeds efficiënter. We richten de logistiek zo slim mogelijk in, denk aan assembleren, prefab produceren en het bedenken van combinaties. Met als doel om de realisatie van een project zo goed mogelijk te faciliteren, met zo min mogelijk verspilling in termen van tijd, energie, materialen en ruimte, en minimale overlast voor de omgeving.”
Geen grote voorraad
“Het beperken van de werkvoorraad is in de bouw een belangrijk onderdeel van efficiënt werken”, zegt Donders. Efficiënt voorraadbeheer gaat ver bij Heijmans. “Zo leveren we de dagvoorraad ‘tot op de hakken’ van onze mensen. De monteur heeft alles wat hij die dag nodig heeft binnen handbereik. Zo hoeft hij niet zes keer te lopen om zijn voorraad aan te vullen of verder te kunnen. Bovendien voorkom je daarmee dat hij misgrijpt, doordat een onderdeel er niet is. Dat scheelt weer onnodige vertraging”, legt Donders uit.

Partnerschap
Donders ziet de rol van de groothandel veranderen, waarbij zij naast het houden van voorraad andere diensten ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van logistiek, assemblage en concepten. Het streven is daarbij om meer efficiency te behalen door intensief samen te werken. “De leverancier die vroeger tot aan de poort kwam, krijgt nu steeds vaker de rol van onderaannemer. Dat betekent risico dragen. Er horen ook andere verantwoordelijkheden bij, zoals veiligheid. We verwachten op dit gebied dat onze onderaannemers een bedrijfsbreed VCA-certificaat hebben.”
Heijmans sluit met een select aantal voorkeusleveranciers raamcontracten af om te komen tot structurele samenwerking. “Zo voorkomen we bovendien allerlei discussies over algemene voorwaarden, garanties, verzekeringen, et cetera. En dat bij ieder project opnieuw.”

Openheid en transparantie
“Sommige groothandels realiseren zich nog niet goed dat de manier van werken en de verwachtingen aan het veranderen zijn en dat hun klanten steeds vaker om andere diensten vragen. Daarover praten we met ze. Dat zijn soms lastige gesprekken. Het vraagt wat anders dan alleen spullen op voorraad houden, het heeft implicaties voor hun rol.”
“Je moet elkaar vertrouwen en elkaar inzicht bieden in processen en je organisatie. Zonder die eerlijke informatie kun je samen nooit de werkwijze verbeteren en optimaliseren. Je moet elkaar kunnen en durven vertrouwen. Je werkt uiteindelijk toe naar hetzelfde gezamenlijke doel”, volgens Donders.

Toekomstige propositie groothandels 
Ze heeft een duidelijke mening over de rol van de groothandel: “Ik zie dat veel groothandels het lastig vinden om hun toekomstige propositie te formuleren, bijvoorbeeld op het gebied van logistieke dienstverlening en andere diensten dan het houden van en leveren uit voorraad. We merken wel dat groothandels ervoor openstaan om het gesprek aan te gaan. In deze veranderende markt zijn openheid en transparantie de voorwaarden voor samenwerking. Waarin ben je nu echt onderscheidend? Wat is je product en wat ga je verkopen? Wanneer je intensief gaat samenwerken, kijk je bij elkaar in de keuken, in elkaars verdienmodellen. Hoewel veel partijen die wij spreken wel ambitie hebben, blijft dit een lastig onderwerp.”

Razendsnelle ontwikkelingen
Donders ziet vooral kansen bij projecten waar de logistiek complex is, bijvoorbeeld in binnensteden. “De ontwikkelingen gaan razendsnel, ook technologisch. Waar houdt het op? Bij drones die leveren op de bouwplaats, of bij 3d-printen? Ik weet het niet, maar ik zie nu al volop kansen voor de groothandel om onderscheidend te zijn.”

Misschien wel minder leveringen
Volgens Donders moet de groothandel de regie gaan pakken. “Het aanhouden van voorraad zou geen doel op zich moeten zijn. U vraagt en wij brengen, daar ga je het niet mee redden. Misschien komt de concurrentie straks wel uit een heel andere hoek. Wanneer je 24/7 levert, stimuleer je misschien wel dat er slecht gepland wordt. Ik zou soms liever zien dat er efficiënt en tegen lage kosten bijvoorbeeld maar twee keer per week leveringen zijn. En wanneer je in een uitzonderingssituatie een snelle levering wilt, betaal je daar extra voor. Zo werken de meeste webshops ook.”

Onderscheiden als partner
“Uiteindelijk is mijn verwachting voor de groothandel dat je naast de grote spelers nichespelers overhoudt. Nu ontbreekt bij veel groothandels nog een duidelijke propositie voor andere diensten dan de traditionele onderdelen, zoals voorraad.  Op het gebied van logistiek en concepten kan de groothandel zich als partner onderscheiden. De noodzaak om een andere rol aan te nemen is er. Het is een nieuw spel, met nieuwe regels, waarbij we samen leren.”   

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief