Foutmelding

The answer you entered for the CAPTCHA was not correct.

Bestaat de lineaire bouwmaterialenhandel in 2020 nog?

Bestaat de lineaire bouwmaterialenhandel in 2020 nog?

Peter Kreukniet is programmamanager Circulair bij Insert. Het is een online circulaire marktplaats voor herbruikbare bouwmaterialen, bomen, planten en materialen uit de buitenruimte. Tijdens [Bouwgroothandel Bijeen] legde hij uit waarom een platform als Insert hard nodig is.

Kreukniet: “Toen ik uitgenodigd werd voor dit congres vroeg ik me af of de lineaire bouwmaterialenhandel in 2020 nog bestaat. Het antwoord is ja. En toch: we hebben gezien dat er in dertig tot veertig jaar mooie shops en experience centres zijn ontstaan, maar er zijn weinig tot geen herbruikbare bouwmaterialen aanwezig. Ik hoor u denken: ze zijn er niet, de vraag is er niet en hoe zit het met kwaliteit en garanties? Allemaal argumenten om het niet te doen en wellicht zijn ze allemaal waar. Iedereen heeft het goed, iedereen kan nieuw kopen. Daardoor lag de focus lang op duurzame energie en het klimaat. Daar hebben we oplossingen voor: wind, zon, water. Die zorgen voor CO2-reductie.”

Tij keren

“Maar grondstoffen raken op en dat wordt een groter probleem dan alles wat met energie en klimaat te maken heeft. De druk wordt groter qua grondstoffen. En dat vormt een probleem voor u, want u kunt dan niet meer leveren. Hoe gaat u daarmee om? We zeggen dat het zo’n vaart niet zal lopen, maar niets is minder waar. Onze (klein)kinderen gaan er al last van krijgen. Als u uw kist instapt, zegt u dan: ‘zoek het maar lekker uit.’ U heeft de sleutel om het tij te keren en er nu een bijdrage aan te leveren. En dat is hard nodig, want we zijn al lang aan het interen op onze voorraad natuurlijke grondstoffen. Dat gaat in een steeds sneller tempo. In minder dan 200 jaar maken wij alles op als we zo doorgaan. Maar met elkaar kunnen we dat proces omkeren. Een derde van al het afval is sloopafval. Slechts acht procent daarvan komt terug, maar veel kunnen we niet hergebruiken. We zijn dus op weg, maar nog lang niet goed genoeg. En besef dat we in 2050 volledig circulair moeten zijn. Dat is dichterbij dan u wellicht denkt.”

Circulaire ambitie

Maar hoe keren we dat tij? “Het begint allemaal met het stellen van een circulaire ambitie. Breng materialen in kaart, begin op tijd, maak het concreet, hergebruik binnen de eigen organisatie, zoek samenwerking (keten) en maak circulariteit onderdeel van de aanbesteding. Op die manier worden slopers redders. Het vraagt om een andere manier van denken en werken. Van het stellen van een vraag, gaan we naar dromen om er vervolgens over te praten en het van pilots om te zetten in regulier werk. Op dit moment zitten we in de fase van pilots waarbij we toewerken naar circulariteit als regulier werk. Er gebeuren mooie dingen. Zou u bijvoorbeeld een toiletpot als duurzaam bestempelen? Maar hoe lang gaat die van u al mee? Precies! In het Erasmus MC worden toiletpotten gereinigd om vervolgens opnieuw te worden verkocht. Zo willen we dat het gaat worden, ook in de bouwmaterialenhandel.”

Circulaire bouwhoek

Kreukniet ziet veel vraag van opdrachtgevers en meebewegende aannemers. “Er zijn veel kansen en mooie initiatieven, maar er ontbreekt iets, namelijk overzicht, marktvraag en aanbod, schaalgrootte, durf/vertrouwen en het stimuleren van hergebruik bij relaties. Vanuit die gedachte is Insert opgericht. Het is een platform dat hergebruik van (bouw)materialen stimuleert en waar kennisdeling plaatsvindt. De bouwmaterialenhandel is nog steeds erg traditioneel. Ik adviseer u om snel aan te haken, voordat anderen die positie overnemen. Samenwerking is de sleutel om circulair bouwen tot een succes te maken. Circulariteit is nog nauwelijks zichtbaar. Er is nog geen beleid om herbruikbare bouwmaterialen te stimuleren en er zijn geen samenwerkingen met ketenpartners om hergebruik van materialen te bevorderen. Er zijn ook nog geen circulaire bouwhoeken waar herbruikbare materialen verkocht worden. Begin met een klein hoekje en laat het daar niet bij blijven. Insert kan een middel zijn om deze markt ook binnen de materialenhandel te ontsluiten. Wij brengen de diverse lagen bij elkaar om tot een oplossing te komen. Met elkaar kunnen we de transitie naar de circulaire markt realiseren. Werken we straks circulair samen met elkaar?”

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief