Foutmelding

The answer you entered for the CAPTCHA was not correct.

“Niet aanhaken is uiteindelijk afhaken”

“Niet aanhaken is uiteindelijk afhaken”

De boodschap is helder: wil een fabrikant van bouwmaterialen in de toekomst verzekerd blijven van goede omzetten en succes, dan moet hij nú mee in de digitalisering van product- en verkoopinformatie. Die waarschuwing klinkt eind januari uit de mond van Ron Kessels, CIO van Saint-Gobain Distribution. Manager IT en Logistiek van Veris Robert Landsman stelt het nog scherper. “Niet aanhaken betekent uiteindelijk afhaken. Dan kiest de klant voor de concurrent die zijn data wel op orde heeft.”

Kessels en Landsman zijn twee van de sprekers tijdens de bijeenkomst die Ketenstandaard Bouw en Installatie in Soesterberg heeft geïnitieerd. Dit platform biedt standaarden voor het classificeren van technische en bouwproducten (ETIM) en voor elektronische datacommunicatie (SALES Standaard) in de bouwkolom. “Al jaren bewezen effectief in de installatiesector. Nu is het tijd dat bouwfabrikanten ook op grote schaal hun product- en verkoopdata volgens vaste classificaties, generieke kenmerken en standaarden gaan delen met de markt. Alleen op die manier kunnen we als fabrikanten en handel onze klanten optimaal bedienen”, aldus Rien Wabeke, directeur van Ketenstandaard Bouw en Installatie.

Voorzichtige stappen
Voordat Ron Kessels zijn verhaal begint, wil hij eerst van de aanwezige fabrikanten weten of er binnen de organisatie een dataverantwoordelijke is. Dat blijkt bij de meeste aanwezigen al wel het geval. Op de vervolgvraag of de onderneming werkt met PIM-software (Product Information Management) wordt de spoeling al dunner. En hoewel een deel van de fabrikanten deze info al wel actief deelt met de groothandel en andere klanten, doet een behoorlijk deel dat ook nog niet.
Kessels kent als geen ander het belang van goede productdata. “Twintig jaar geleden importeerde ik al artikelbestanden van floppy’s in het ERP-systeem van het installatiebedrijf van mijn vader. De groothandel zag toen het belang van het delen van goede artikelinformatie al in. Toen ik in 2004 bij Galvano ging werken, merkte ik dat fabrikanten dit nog niet hadden opgepakt. Zij verspreidden papieren catalogi en die werden door medewerkers van Galvano overgetypt. Inefficiënt en foutgevoelig, waarbij bovendien niet alle informatie werd opgenomen.”
Dat moest anders vonden Kessels en anderen en uit het initiatief dat toen ontstond, is uiteindelijk ETIM ontstaan. Nu onderdeel van Ketenstandaard Bouw en Installatie.”

Initiatief vanuit handel
Omdat de betrokkenheid vanuit fabrikanten laag bleef, besloot Galvano ook zelf de artikeldata te verrijken. “We bleven erop hameren bij de fabrikanten dit vooral zelf te doen, maar zorgden er ook voor dat de informatie gestructureerd en geclassificeerd in onze eigen systemen kwam. Na de lancering van onze nieuwe website steeg de omzet vervolgens enorm en daarmee lag het bewijs op tafel: goede en rijke artikeldata zorgt ervoor dat je in beeld bent en blijft bij de klant.”
“Kijk maar hoe je zelf omgaat met bestellingen online. Je koopt sneller een product waarvan wel een foto beschikbaar is, dan iets waarvan je geen beeld hebt. En met een demonstratie- of instructiefilmpje, wordt het helemaal aantrekkelijk. Zo zoekt een professionele klant in de bouw ook naar zijn producten.”

Informatiemakelaar
Maar hoe krijg je die data van verschillende fabrikanten op een en dezelfde manier binnen een systeem, zonder dat de klant door de bomen het bos niet meer ziet? “Om dat effectief te kunnen doen, moet je duidelijke afspraken maken. Over vaste classificering, generieke kenmerken en productdata die in ieder geval beschikbaar moeten zijn. Zodat die data in verschillende systemen en landen toegepast kan worden. Een standaard dus waarmee, liefst internationaal gecommuniceerd kan worden. Die classificaties en dat kanaal voor elektronische datacommunicatie bieden ETIM en SALES Standaard.”
Fabrikanten hebben hierin een belangrijke rol, zo stelt Robert Landsman van Veris. “Sterker nog. Zij kennen hun product als geen ander, en dus ook alle kenmerken, kwaliteiten en mogelijkheden. Als informatiemakelaar moeten zij de rol en verantwoordelijkheid echt oppakken. Daar hebben zijzelf ook het meest baat bij omdat ze zo voorkomen dat andere schakels verderop in de keten verkeerde of onvolledige informatie over hun producten delen.”

Gemak, snelheid en kwaliteit
Landman gaat graag in op de vraag wat die digitalisering van informatie en het delen daarvan oplevert. “Dat begint al bij de architect. Hoe makkelijk zou het zijn als hij – vergelijkbaar met bijvoorbeeld een keukenspecialist – eenvoudig met een aantal klikken op de muis een gebouw ontwerpt en dat aan de achterkant van dat ontwerp meteen een gedetailleerde lijst hangt met materialen, maatvoering, uitvoering, planning en alle andere benodigde informatie. Dus dat je tijdens het ontwerp al actief start met het uiteindelijke complete digitale bouwdossier van een bouwwerk.”
Het versnelt het bouwproces en biedt alle schakels in de keten gemak. Landsman: “Bovendien wordt het risico op faalkosten enorm verkleind en die zorgen in de bouw nog steeds voor veel tijdverlies, claims en financiële schade. De kwaliteit in het hele bouwproces verbetert.”

Begin klein
Zowel Kessels als Landsman roepen de aanwezige fabrikanten op zo snel mogelijk te beginnen met de digitalisering. Kessels: “Je hoeft niet meteen alles aan te pakken, begin klein. Start bijvoorbeeld met een deel van je nieuwe assortiment. Als je die data vanaf nu steeds invoert en actualiseert, heb je binnen een aantal jaren je gehele assortiment optimaal beschikbaar.”
“Het is een bewezen succesvol platform in de installatie en de bouw haakt nu voorzichtig aan. Werken binnen een geclassificeerde en gestructureerde standaard is zeker richting de toekomst gewoon noodzaak”, aldus Landsman. 

Wavin
Leverancier van ondergrondse en bovengrondse leidingsystemen Wavin werkt al sinds 2008 met ETIM en sinds 2017 zelfs in de meeste van 25 landen waarin het actief is. “Goede artikeldata zorgen ervoor dat producten eerder worden gevonden in bijvoorbeeld online assortimenten, en dus vaker worden verkocht. Wanneer fabrikanten geen data aanleveren, hebben ze geen invloed op de manier waarop hun producten worden verkocht. Bijkomend voordeel voor Wavin is de interne communicatie tussen de eigen fabrieken in de verschillende landen, doordat ETIM een internationale standaard is die veel gestandaardiseerde vertalingen kent”, zegt Michan Katerbarg, Manager Digital E-business bij Wavin.
Bovendien levert het veel administratief voordeel op, zegt Katerbarg. “Je hoeft de gegevens maar een keer in te voeren en je stelt de verkoper beter in staat jouw producten te verkopen. En door die uitgebreide informatie wordt de kans op miscommunicatie, retouren en verkeerde orders aanzienlijk verkleind. En daarbij zijn we uiteindelijk allemaal gebaat.”

Ketenstandaard Bouw en Installatie
Er zijn inmiddels ruim 2.400 bedrijven aangesloten bij Ketenstandaard Bouw en Installatie, waaronder beheerders van vastgoed, zoals woningcorporaties, bedrijven actief in het onderhoud van vastgoed, bouw- en installatiebedrijven werkzaam in woning-, utiliteit-, infra- en scheepsbouw en groothandels en fabrikanten die producten leveren aan de sector. Ketenstandaard richt zich op een brede toepasbaarheid van de standaarden door er samen met deelnemers voor te zorgen dat deze aansluiten op de praktijk, nu en in de toekomst. Daarnaast wordt afstemming met andere standaarden, zowel nationaal als internationaal, gestimuleerd.
Inmiddels werkt Ketenstandaard Bouw en Installatie al samen met partijen als HIBIN, NVTB, Aedes, Bouwend Nederland, Uneto-VNI en Stabu.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief